ecehatice:

"Kalbini Allah’a bırakan,sukunete erişir.Ama kalbini insanlara bırakan hep sıkıntılı,hep kaygılıdır."

Yahya Bin Muaz